Co wpływa na zdolność kredytową?

Kredyt hipoteczny: https://kapitalni.org/pl/artykuly/kredyt-hipoteczny-na-co-zwracac-uwage-przy-jego-wyborze-i-porownywaniu-ofert,73,287 jest udzielany dopiero po sprawdzeniu zdolności kredytowej klienta. Ma ona wpływ nie tylko na samo udzielenie kredytu, ale także na jego wysokość.

Dochody

Podstawą przy określaniu zdolności kredytowej są dochody osiągane przez potencjalnego kredytobiorcę. Im wyższe miesięczne dochody on osiąga, tym wyższą kwotę kredytu może on zaciągnąć. Ponadto od dochodów miesięcznych odejmowane są koszty utrzymania, a także wysokość kwot płaconych na inne zobowiązania kredytobiorcy. Jeżeli przykładowo klient opiekuje się dziećmi, to odejmowane są od dochodów również przybliżone koszty ich utrzymania.

Majątek

Przy określaniu zdolności kredytowej znaczenie ma również majątek posiadany przez kredytobiorcę. Mogą się do niego zaliczać inne nieruchomości, udziały, akcje, czy inne wartościowe przedmioty, które łatwo można sprzedać. Posiadany majątek dla banku jest zabezpieczeniem w momencie, kiedy kredytobiorca zaprzestanie regulowania swoich zobowiązań. Wtedy bank ma prawo do zaspokojenia roszczeń z majątku posiadanego przez taką osobę.

Wkład własny

Na zdolność kredytową wpływa również wysokość posiadanego wkładu własnego. Im wyższy wkład własny posiada kredytobiorca, tym mniejsza jest wartość kredytu hipotecznego i tym samym jego koszty.

Historia kredytowa

Znaczenie dla banku ma również przeszłość kredytowa kredytobiorcy. Jeżeli osoba taka miała w przeszłości problemy ze spłacaniem swoich zobowiązań, to kredyt może zostać jej nie udzielony, albo może być on droższy. Bank naliczy wtedy wyższą marżę, aby w razie czego nie stracić na działalności kredytowej. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje takie coś, jak Biuro Informacji Kredytowej, w której zapisywane są wszystkie zaciągnięte zobowiązania, a także to, czy nie było problemów z ich spłacaniem w przeszłości. Wszystko to może wpłynąć na zdolność kredytową przy zaciąganiu kredytu hipotecznego.

Stabilność zatrudnienia

Znacznie lepiej przez bank postrzegane są osoby, które już od paru lat posiadają stałe miejsce zatrudnienia. Osoby, które dopiero co zaczęły pracę zawodową nie są dobrze postrzegane przez bank, ponieważ nigdy nie ma pewności, czy zaraz nie stracą takiej pracy. Osoby, które już od paru lat pracują w danej firmie są pewniejsze. Jeżeli kredytobiorca w trakcie spłacania kredytu straci pracę, to automatycznie zaprzestanie regulowania swoich zobowiązań. W konsekwencji bank może na tym bardzo wiele stracić. Dlatego też osoby takie muszą zapłacić więcej za możliwość pożyczenia pieniędzy od banku.