Miesiąc: listopad 2018

Jak transformacja ustrojowa wpłynęła na rozwój usług finansowych w Polsce

Po zakończeniu epoki socjalistycznej w Polsce, doszło do szerokiego otwarcia się kraju na współpracę gospodarczą z krajami szeroko o ugruntowanej gospodarce kapitalistycznej z ustabilizowaną oraz wieloletnią praktyką gospodarczą. W konsekwencji nie tylko nastąpiła radykalna zmiana ustroju politycznego i gospodarczego, ale także nastąpiły bardzo głębokie zmiany w prawie gospodarczym. Zmiany ustrojowe i gospodarcze były naturalnym elementem […]