Jak transformacja ustrojowa wpłynęła na rozwój usług finansowych w Polsce

Po zakończeniu epoki socjalistycznej w Polsce, doszło do szerokiego otwarcia się kraju na współpracę gospodarczą z krajami szeroko o ugruntowanej gospodarce kapitalistycznej z ustabilizowaną oraz wieloletnią praktyką gospodarczą. W konsekwencji nie tylko nastąpiła radykalna zmiana ustroju politycznego i gospodarczego, ale także nastąpiły bardzo głębokie zmiany w prawie gospodarczym.

Zmiany ustrojowe i gospodarcze były naturalnym elementem obecnym podczas transformacji systemowej z lat 90-tych w Polsce. Głównie dostosowaniu podlegały przepisy regulujące obrót gospodarczy, a szczególnie prawo cywilne, handlowe, podatkowe oraz prawo regulujące rachunkowość. Na polskim rynku zaczęły pojawiać się nowe rodzaje umów, jak dotychczas nieuregulowane przez istniejące prawo. Należy podkreślić, że były to umowy zazwyczaj praktykowane w krajach kapitalistycznych. Podmioty gospodarcze posiadające udział zagraniczny, a następnie podmioty polskie starały się adoptować na polskim rynku nowe rodzaje produktów oraz umów dobrze znanych i szczegółowo regulowanych przez lokalne prawa w krajach rozwiniętych.

Leasing, jako nowoczesne źródło finansowania

Umowa leasingu do 2000 roku była umową nienazwaną w kodeksie cywilnym, mimo iż w obrocie istniała przez wiele lat. W tym zakresie prawo podatkowe wykazało znacznie większą elastyczność, ponieważ już w 1993 roku funkcjonowały przepisy uwzględniające bardzo specyficzny charakter umowy leasingowej, która stanowi pewien rodzaj umowy zawierający w sobie element korzystania i finansowania przedmiotu umowy. Regulacje te wprowadziły wyjątek od zasady, że amortyzacji podatkowej może dokonywać wyłącznie właściciel (albo posiadacz prawa o podobnej mocy prawnej – np. użytkownik wieczysty). Poprzez przepisy te, można było dokonywać amortyzacji podatkowej przez podmioty, które wyłącznie używają środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne nie będąc jednocześnie ich właścicielem.

A co z finansowaniem dla konsumentów?

Jednym z nowoczesnych źródeł finansowania skierowanym dla osób fizycznych jest leasing konsumencki: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/na-czym-polega-leasing-konsumencki/id/109. Niewiele firm leasingowych w Polsce ma w swojej ofercie tą usługę, dlatego, że nie jest ona korzystna dla konsumenta. Nie może on sobie odliczyć kosztów związanych z leasingiem konsumenckim. Lepiej jest wziąć kredyt lub pożyczkę gotówkową. Leasingiem możemy sfinansować wyłącznie określone przedmioty, jak np. samochody, sprzęty medyczne, sprzęty budowlane, maszyny, urządzenia. Przedmioty te są związane z działalnością gospodarczą.