PKB – dlaczego nie warto polegać na współczynniku PKB

Produkt Krajowy Brutto jest to współczynnik ekonomiczny, który uznaje się obecnie za jeden z bardziej istotnych. Kiedy porównuje się gospodarki wielu krajów oraz ich siłę, zazwyczaj bierzemy pod lupę jako pierwszy właśnie PKB tych krajów. Przede wszystkim sprawdzamy, czy Produkt Krajowy Brutto jest dodatni, czy ujemny. Coraz więcej głosów pojawia się jednak odnośnie do tego, że posługiwanie się Produktem Krajowym Brutto jest niewystarczające, a nawet błędne.

Dlaczego współczynnik Produktu Krajowego Brutto jest lub może być błędny?

Warto jednak zwrócić uwagę, że Produkt Krajowy Brutto jest to współczynnik, o którym trzeba co nieco wiedzieć, aby się nim posługiwać, a co ważniejsze na jego podstawie podejmować decyzje inwestycyjne i gospodarcze. Aby to uzmysłowić wystarczy sobie uświadomić, że w latach 80. Produkt Krajowy Brutto w komunistycznej Polsce był o wiele wyższy niż w latach 2008-2018. Chociaż więc Produkt Krajowy Brutto mamy obecnie mniejszy, to żyje nam się jednak lepiej. Warto pamiętać, że Produkt Krajowy Brutto, a stopa życiowa mogą być od siebie bardziej oderwane, niż nam się wydaje, tym bardziej jest zastanawiające, dlaczego tak często chce się te dwie rzeczy ściśle powiązać.

Więcej na temat PKB w tym artykule: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/co-oznacza-pkb-produkt-krajowy-brutto-czemu-sluzy-jak-jest-obliczany-i-jak-go-rozumiec/id/354

PKB oraz inne współczynniki

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że faktycznie Produkt Krajowy Brutto Polski w latach 80. było wyższe. Produkt Krajowy Brutto jako sucha liczba, nieokraszona żadnymi dodatkowymi danymi nie powie nam, że na tak wysoki wynik miała wpływ głównie produkcja ciężkiego przemysłu, górnictwa oraz hutnictwa. Chociaż Polska posiadała bardzo wiele towarów z tych sektorów gospodarki, brakowało na przykład wielu podstawowych produktów żywnościowych, gospodarstwa domowego, samochodów itp. Chociaż gospodarka teoretycznie była silna to zwykłemu człowiekowi było zdecydowanie trudniej, a dodatkowo siła nabywcza złotówki w tych dwóch okresach również się znacząco różni.

Morał z tego płynie taki, że opieranie się na współczynniku PKB bez punktów odniesienia, może nas doprowadzić do wielu mylnych wniosków. Niestety wiele osób próbuje na takiej zasadzie porównywać gospodarki różnych krajów. Biorąc pod uwagę tylko Produkt Krajowy Brutto, nie można porównywać gospodarek na przykład Polski i Niemiec, czy Burkina Faso i USA. Taka analiza może nas doprowadzić do takich samych mylnych wniosków jak porównanie gospodarki PRL oraz III RP. Często takie dodatkowe dane, są esencją, z której możemy wyciągać właściwe wnioski, na podstawie których możemy podejmować słuszne decyzje.