Urlop na nagłe życzenie pracownika

Każdy pracownik, niezależnie od tego czy pracuje na cały czy np. na pół etatu, w każdym roku kalendarzowym ma prawo do czterech dni urlopu na żądanie.

Jak działa urlop na żądanie?

Urlop na żądanie to dzień albo dni wolne, które nie są ujmowane w planie urlopów wcześniej ustalanych przez pracowników z pracodawcami. Jest to urlop, który można wziąć dosłownie z dnia na dzień, należy go jednak zgłosić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Co prawda przepisy nie regulują dokładnie tego, do której godziny danego dnia trzeba zawiadomić swojego pracodawcę o chęci wzięcia dnia wolnego. Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (z 15 listopada 2006 r.), należy dokonać tego najpóźniej do przewidywanego rozpoczęcia czasu pracy przez pracownika (według obowiązującego w danym przypadku rozkładu czasu pracy). Co do zasady sposób powiadomienia pracodawcy jest dowolny (w przepisach prawnych nie zostały zapisane żadne odgórne regulacje). Powiadomienie może więc przyjąć dowolną formę, o ile będzie ona skuteczna. Pracodawcę można zawiadomić ustnie (osobiście), drogą telefoniczną albo w formie wiadomości e-mail. Naruszeniem obowiązków pracowniczych będzie za to nieobecność w pracy przy braku skutecznego powiadomienia o chęci wzięcia urlopu na żądanie. Taka sytuacja może skutkować niekiedy nawet rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Przede wszystkim to, że 4 dni urlopu na żądanie to nie są dni urlopu dodatkowego, ale są one szczególnym sposobem wykorzystania dni z urlopu wypoczynkowego. Przy zawiadomieniu pracodawcy nawet w tym samym dniu, możliwe jest co do zasady wzięcie wolnego w dowolnym terminie. Cztery dni urlopu na żądanie mogą następować po sobie albo zostać wykorzystane osobno bądź w innej, dowolnej konfiguracji. Bardzo ważne jest jednak to, że każdy tego typu wolny dzień musi być poparty udzieleniem zgody przez pracodawcę. W większości przypadków jest ona udzielana, istnieją jednak sytuacje kiedy następuje odmowa udzielenia urlopu, która jest uzasadniona ważnymi interesami pracodawcy.

Więcej o urlopie w polskim prawie dowiesz się na Wikipedii, a odnośnie urlopów na żądanie – w tym artykule Kapitalnych