Podatek dochodowy na ogólnych zasadach lub podatek liniowy to możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodu. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki zaliczane są do tzw. kosztów podatkowych.

Koszt uzyskania przychodu, czyli…?

Uznaje się, że są to wszystkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Należy jednak mieć na uwadze wydatki, o których wspomina art.23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a które nie mogą znaleźć się rozliczeniu.

Czego nie można odliczyć?

Według art.23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można ująć następujących wydatków:

– na reprezentację,

– odsetek za nieterminowe spłaty należności podatkowych i budżetowych,

– kosztów związanych z kredytami i pożyczkami,

– odpisów amortyzacyjnych powyżej 150.000 zł (dotyczy aut osobowych),

– wydatków na AC pojazdów.

Jak wyliczyć koszt uzyskania przychodu dla działalności gospodarczej?

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej każde przedsiębiorstwo ponosi koszty. Wszystkie wydatki, z których bierze się przychód to właśnie koszty uzyskania przychodu. Zatem to wszystkie racjonalne i uzasadnione gospodarczo wydatki związane z funkcjonowaniem firmy. Należy jednak jeszcze wspomnieć o istotnej kwestii. Koszty z działalności gospodarczej dzielimy na pośrednie i bezpośrednie.

  1. Bezpośrednie koszty to wszystkie te, które bezpośrednio wiążą się uzyskanym przychodem, zatem zakup towarów, którymi się handluje czy materiałów niezbędnych do produkcji.
  1. Pośrednie koszty dotyczą obsługi księgowej, wynajmu biura, reklamy i marketingu.

Tego typu rozliczenie dotyczy również umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Tutaj z kolei określona jest konkretna stawka. W przypadku umowy o pracę przychód zostaje pomniejszony o zryczałtowany koszt uzyskania przychodu i jest to kwota 111,25 zł lub 139,06. Umowa zlecenie i umowa o dzieło obejmuje pomniejszenie o koszty uzyskania przychodu wynoszące 20% lub 50% przychodu. To dodatkowe profity dla podatnika i więcej pieniędzy na rękę.

Dodatkowe źródła informacji

Więcej na temat kosztów uzyskania przychodu znajdziesz pod poniższymi linkami:

https://kapitalni.org/pl/artykuly/koszty-uzyskania-przychodu-co-to-jest-i-jak-je-liczyc

https://www.podatki.gov.pl/pit/abc-pit/koszty-uzyskania-przychodow/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koszt_uzyskania_przychod%C3%B3w